İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İş Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, kanunun zorunlu tuttuğu işletmelerde rehberlik, risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, eğitim, bilgilendirme, eğitim kayıtları ve ilgili birimlerle işbirliği yapma görevleri olan yetkilidir.

İşyerinin tehlike sınıfına göre ve çalışan sayısına göre işletmede azami çalışma süreleri belirlenmiştir.

İŞ GÜVENLİĞİ

İş güvenliğini, her işletmenin ulusal mevzuat ve uluslararası gereklilikler çerçevesinde sağlaması gerekir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmeliklerin detaylandırmadığı kısımlarda Türk Standartları ve ISO 45001 yönergesinde uluslararası standartlara başvurmak gerekir. Aksi durumlarda işletmeye verilen iş sağlığı ve güvenliği tavsiyeleri işletmeye ek maliyetler getirir. Hem çalışanların hem işletmenin değerli birikim ve zamanı boşa harcanmış olur.

OSGB

Ülkemizde, işverene İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma açısından iki seçenek sunmuştur.

  • OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) ile anlaşabilir.
  • Bireysel İş Güvenliği Uzmanı ile anlaşabilir.

Bireysel İş Güvenliği Uzmanı seçeneğinde iş güvenliği uzmanı firmanızda çalışan olarak gözükürken, OSGB seçeneğinde OSGB şirketinden hizmet alarak iş güvenliği hizmeti almış olursunuz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

Firmanın tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre çıkan çalışma saatimizi, aylık, haftalık yada günlük ziyaretler şeklinde uyguluyoruz. Firmanın ve çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uygun şartlarda çalışmalarını sağlıyoruz.

ISO 45001

ISO 45001:2018

Çalışmalarımızı ve dokümanlarımızı TS 18001 standardı yerine gelen TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine uygun yapıyoruz. Uluslararası geçerliliği olan bu standart, kalite ve çevre yönetim sistemleriniz ile entegre, sürdürülebilirlik sağlar.

risk değerlendirmesi isg

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Her işletmenin yaptırması zorunlu olan Risk Değerlendirmesi, işletmenizde karşılaşabileceğiniz risk faktörlerini önem derecesine göre size sıralar. Risk Değerlendirmesinin güncel tutulması gerekirken, tehlikelere karşı kontrol tedbirlerinin alınmasını gerektirir.

acil durum planı isg

ACİL DURUM PLANI

Acil durum planı, acil durumların belirlenmesi ve oluşabilecek tehlikeler için önlem alınmasını amaçlar. Acil durum plan dokümanı hazırlandıktan sonra tatbikat ve düzenli revizyon ile güncel tutulur. Her işletmenin acil durumu, şartları değişkenlik gösterdiğinden işletmeye özel hazırlanır.

acil durum tatbikatı

ACİL DURUM TATBİKATI

İşletmenin acil durum planında yer alan her acil durum için acil durum ekipleri belirlenmeli ve belirli periyodlarla acil durum tatbikatı yapılması gerekmektedir. Genelde yangın, yaralanma riski işletmelerde daha fazla olduğundan, bu acil durumlara tatbikatlarda öncelik verilir.

iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İşyerinin tehlike sınıfına göre, belirlenen periyodlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini, İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinden alması gerekmektedir. Yeni işe başlayan çalışana verilmesi gereken İşe Başlama Eğitimi’de bu kapsamdadır. Bu eğitimler sonunda çalışana eğitim belgesi verilmektedir.

yangın eğitimi

YANGIN EĞİTİMİ

Yangın eğitimi, sunum ve uygulamayı içeren yangın tanımı, yangın anında nasıl davranılması gerektiği gibi konuların anlatıldığı eğitimdir. Yangın, parlama, patlama ile mücadele, önleme ve önlem alma aşamalarından bahsedilir.

yüksekte çalışma eğitimi

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Yüksekte çalışma eğitimini, çalışma ortamı yüksek yada yüksek olmayan fark etmeksizin her çalışanın alması gerekir. Çünkü her an çalışanların bir yerlerden düşme ihtimali vardır. Çalışanlar hem kendileri için, hem çevresindekileri uyarmak için bu konuda bilinçli olmaları gerekir.

kimyasallarla çalışma eğitimi

KİMYASALLARLA ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Kimyasallar hayatımızın her alanında, neredeyse içtiğimiz su dışında hemen her şey kimyasallar ile içli dışlıdır. Hem günlük yaşantımızda hem de iş yaşamında kimyasal maruziyetini en aza indirebilmek uzun dönemli sağlığımız açısından önemlidir.

deprem eğitimi

DEPREM  EĞİTİMİ

Fay hatlarının yoğun olduğu kuşakta yer alan Türkiye’de, yaşayan her insanın her an depreme hazırlıklı olması gerekir. Çalışanlar, işyeri düzenini depreme göre dizayn etmeli, deprem anında panik olmadan kendini ve çevresindekileri güvenceye alabilmelidir.

acil durum ekipleri eğitimi

ACİL DURUM EKİPLERİ EĞİTİMİ

Acil durum ekipleri, işyerinde önce hangi acil durumların oluşacağı ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır. Çalışanlar acil durumları bilmeli, kendilerini bu acil durumlara hazırlamalıdır. Aksi durumda ekipte yer alan kişiler panik olabilir, acil durumun büyümesine neden olabilirler.

kapalı kısıtlı alanda çalışma eğitimi

KAPALI ORTAMDA ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Kapalı ortamda çalışmanın farklı fiziksel ve ruhsal gereklilikleri vardır. Ölümcül iş kazalarının ve duruma müdahalenin zor olduğu bu ortamlar, çalışanın hazırlıklı olmasını gerektirir. Kullanılacak ekipman işe ve ortama uygun seçilmelidir.

etiketleme kilitleme eğitimi

ETİKETLEME KİLİTLEME EĞİTİMİ

Özellikle büyük makinalarda, kapalı ortamda, elektrik ile ilgili çalışmalarda tehlike kaynağını etiketleme kilitleme önem taşımaktadır. Önlem alınmazsa ölümcül kaza olma riski çok yüksektir. Tehlike kaynağını işaretleyip, kilitlememek ortamda çalışanı direk tehlikeye maruz bırakmak ile eşdeğerdir.

gürültü eğitimi

GÜRÜLTÜ EĞİTİMİ

Gürültüden kaynaklı işitme kaybı geri dönüşü olmayan sağlık sorunudur. Genelde çalışanlar işitme kaybının son aşamalarında bu sorunu fark ederler. Basit önlemlerle bile gürültü kaynaklı riskler minimize edilebilir.